ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Informacja
Collapse

Numery telefonów udostępnione dla mieszkańców, w trakcie trwania Akcji Zima od 1 listopada 2012 do 31 marca 2013r.
- telefon całodobowy - 42 638 49 73
- w godzinach pracy Urzędu - 42 638 50 00

Stadardy odśnieżania ulic - opis
Wyniki
Expand
Warstwy mapy
Collapse
Click to expand or collapseStruktura Miasta
Click to expand or collapseObręby
Legend
Click to expand or collapseAdresy
Legend
Click to expand or collapseDrogi krajowe i wojewódzkie
Legend
Click to expand or collapseUlice 1:50 001-1:150 000
Legend
Click to expand or collapseUlice 1:5 000-1:50 000
Legend
Click to expand or collapseUlice 0- 1:4 999
Legend
Click to expand or collapseKolej
Legend
Click to expand or collapseDziałki
Legend
Click to expand or collapseBudynki
Legend
Click to expand or collapseCieki
Legend
Click to expand or collapseZbiorniki wodne
Legend
Click to expand or collapseCmentarze
Legend
Click to expand or collapseParki, zieleńce, skwery
Legend
Click to expand or collapseLasy miejskie
Legend
Click to expand or collapseDzielnice
Legend
Click to expand or collapseStrefa wielkomiejska
Legend
Collapse